Όνομα:
Luke James
Επώνυμο:
Cundle
Σύντομο όνομα:
L. Cundle
Όνομα στην πατρίδα:
Luke James Cundle
Age:
26-04-2002 (17)
Height:
176 cm
Weight:
70 kg
Position:
Midfielder
Nationality:
England