Σύντομο όνομα:
Ghent
City:
Ghent
Όνομα Red Card Missed Penalty Goal Assist Penalty Goal Yellow Card Own Goal Yellow-Red Card
0 0 5 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 3 0 1
0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 5 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Παρούσα μορφή

ΕνΕκΕκΕνΕκ
ΙΝΙΝΗ

Αποτελέσματα

Ημερομηνία Ομάδα Περιοχή Αποτελέσματα
20-02-2020 22:00Roma RomaΕκ
12-12-2019 22:00Oleksandriya OleksandriyaΕν
28-11-2019 19:55Saint-Étienne Saint-ÉtienneΕκ
07-11-2019 22:00Wolfsburg WolfsburgΕκ
24-10-2019 18:55Wolfsburg WolfsburgΕν

Πρότυπα

Ημερομηνία Ομάδα Περιοχή Αποτελέσματα
27-02-2020 19:55Roma RomaΕν